Negeren of reageren


Onlangs plaatste de POV een advertentie over de vluchtelingen-opvang in het Zaans Stadsblad, waarin o.a. wordt gesteld dat de procedure van informatievoorziening en plaatsing niet juist is gevolgd en waarin de suggestie wordt gewekt dat er mogelijk terroristen of oorlogsmisdadigers onder de vluchtelingen zitten.
Nu is negeren vaak een goed middel om om te gaan met populistische uitingen die diverse grenzen over gaan. Maar met deze advertentie was voor ons de grens van het zwijgen en negeren bereikt.

De juiste procedures rondom de opvang van vluchtelingen zijn wel degelijk gevolgd en de informatievoorziening was, naar onze mening, toereikend. Zeker gezien de snelheid waarmee alles tot stand moest komen. En een terrorist die ons land binnen wil komen doet dat toch wel, op welke manier dan ook. Daar mag je een groep mensen die weg zijn gevlucht van oorlog, verwoesting en angst (vaak voor diezelfde terroristen) niet de dupe van laten worden.

ROSA is trots op de manier waarop Zaanstad de vluchtelingen heeft opgevangen, en vooral heel trots op de grote groep vrijwilligers die deze mensen dagelijks bij van alles helpt en begeleidt.
Wij zijn dan ook erg geschrokken van deze advertentie, waarmee op een goedkope manier ingespeeld wordt op angst en waarin leugens staan, vanuit een politieke partij nog wel.
Na lang overleg besloten wij hier een motie over te maken, om enerzijds het gesprek aan te kunnen gaan en om anderzijds onze afkeuring te uiten.
Gelukkig sloten veel partijen zich bij de motie aan en bij de stemming haalde deze een ruime meerderheid.

Helaas liep de POV voorafgaand aan het debat de zaal uit: zij staan dus wel achter een advertentie die door iedereen te lezen is, maar willen deze niet in de openbaarheid uitleggen of verdedigen.
ROSA was verrast door de negatieve reacties van onze mede linkse oppositiepartijen, maar ook zij hebben vrijheid van meningsuiting en het bleek maar weer dat wij het lang niet altijd met elkaar eens zijn.
Wij kozen voor een democratisch middel om iets bespreekbaar te maken wat ons aan het hart gaat. Zoals ROSA dat altijd gedaan heeft en ook zal blijven doen.

ROSA wenst iedereen fijne feestdagen & een liefdevol, respectvol en positief nieuwjaar.

Lees hier de betreffende motie en de advertentie:
Motie Advertentie over vluchtelingen