Niemand neemt verantwoordelijkheid in vluchtelingenopvang


Donderdagavond 18 februari sprak de Raad op verzoek van ROSA en anderen over het welzijn van de vluchtelingen die in Zaanstad verblijven. Behalve de verantwoordelijk wethouder was er ook een vertegenwoordiger van het COA aanwezig, en de huisarts van de drie opvanglocaties.

De verwachtingen waren hooggespannen, en juist daarom viel de opbrengst nogal tegen. Hoewel ROSA en andere partijen aandrongen op meer actie vanuit het college, het gaat tenslotte om zo’n 1500 inwoners van onze stad, bleef de wethouder zich verschuilen achter landelijk beleid en legde ze alle verantwoordelijkheid bij het COA.

Het lijkt wel alsof het college zo vaak met het COA spreekt dat het net is alsof ze zo’n teflonlaagje hebben gekregen. Kritiek glijdt langs ze af, alles wordt ‘interessant’ gevonden, is ‘van belang’ en zal worden ‘meegenomen’. Maar concreet wordt er niets toegezegd.

En dat terwijl de betogen van vluchtelingen en vrijwilligers, eerder op de avond, zo indringend waren en zo pijnlijk duidelijk maakten wat er misgaat in de opvang, hoe goed iedereen persoonlijk ook zijn best doet.

Nogmaals, we hebben het hier over inwoners van onze stad waar de gemeente verantwoordelijkheid voor dient te nemen. Op veel terreinen is Zaanstad een voorbeeld voor de rest van het land (zeker waar het de geweldige inzet van vrijwilligers betreft), laat dit college dat dan ook willen zijn als het om welzijn gaat.

De nood is hoog, en ROSA vindt dat Zaanstad, desnoods buiten wat regels om, meer kan doen voor deze bijzonder kwetsbare groep. En daar zullen we de wethouder aan blijven herinneren.