Nieuw in Zaanstad: subsidie voor plezierjachten!


Op 21 april verraste het College vriend en vijand (en vooral ook de Raad) met een persbericht. Hierin werd aangekondigd dat de pleziervaart deze hele zomer vrijgesteld is van binnenhaven- en kadegelden. Dit in het kader (u raadt het al) van Sail 2015.

Naar schatting gaat het hier om zo’n halve ton gederfde inkomsten en misschien nog wel wat meer, omdat het aantal pleziervaartuigen deze zomer hoger zal zijn dan in de jaren dat er geen Sail georganiseerd wordt.

Dat is dus een forse aanpassing van de begroting. Een begroting die in november 2014 door de Raad is vastgesteld. Het is vreemd dat het College meent deze aanpassing te kunnen doorvoeren zonder de Raad daarover te raadplegen.

Daarnaast is het op zijn minst merkwaardig dat het College blijkbaar heeft besloten om, in tijden van krapte, lastenverlichting te verlenen aan bezitters van boten langer dan vijf meter. Niet bepaald de echte minima, dus. Voor zover ROSA heeft kunnen nagaan is deze plezierjachtsubsidie uniek in Nederland.

En waar komt het geld eigenlijk vandaan? Het meest waarschijnlijk is, dat hiervoor de gereserveerde gelden voor ‘Stad aan de Zaan’ worden aangesproken. Niet zo gek dat daar nogal wat van over is, want veel meer dan het promoten van evenementen die allang bestonden of door anderen worden georganiseerd heeft deze zwaar gesubsidieerde organisatie nog niet voor elkaar gekregen. Dat zag ROSA bij de begrotingsbehandeling al aankomen.

Maar moet het geld dat ‘Stad aan de Zaan’ niet op krijgt dan ten goede komen aan de bezitters van plezierjachten? Kan het niet beter terug naar bijvoorbeeld cultuur, waar het zeer tegen de zin van ROSA ook deels vandaan gekomen is?

Zo roept deze onverwachte plezierjachtsubsidie alleen maar vragen op. En die heeft ROSA dan ook aan het college gesteld. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Vragen ROSA aan het College van B&W over besluit havengelden