Nieuwbouw school De Werf: een déjà -vu?


Enige tijd geleden zijn wij geconfronteerd met de onhandige manier van communiceren met de omwonenden over de nieuwbouw van school De Toermalijn in Wormerveer. Nu dient zich een soortgelijk geval aan: de nieuwbouw van basisschool De Werf in Zaandijk. Op dinsdag 13 mei vond er een informatieavond plaats over deze nieuwbouw, die de verouderde school uit 1959 moet vervangen. 
Opvallend deze avond was het gebrek aan communicatie van de gemeente met de omwonenden. Zij zijn niet tegen een nieuwe school, maar hebben wel moeite met hoe deze gesitueerd zal gaan worden. En daar wringt de schoen. Er wordt eerst een plan gepresenteerd en na kritiek van de buurtbewoners hierop wordt er vervolgens gezegd dat als het plan veranderd wordt, dit uitstel betekent van de nieuwbouw en dat dit extra kosten met zich meebrengt. En daarmee is de inspraak geen inspraak meer, maar gedegradeerd tot kritiek leveren op vaststaande feiten. Het zou veel beter zijn geweest om eerst te inventariseren hoe de omwonenden er over denken en vervolgens de architect de nieuwbouwplannen te laten ontwikkelen. ROSA is er van overtuigd dat ze er gezamenlijk uit waren gekomen. De locatie biedt immers voldoende mogelijkheden voor een alternatief.
Het is niet de eerste keer dat bewoners te hoop lopen tegen nieuwbouwplannen voor scholen. In Wormerveer speelt een soortgelijk geval. Beide kenmerken zich door een treurige communicatie met de buurt. Het wordt tijd dat de gemeente en opdrachtgevers  beseffen dat communicatie met de omwonenden in een vroeger stadium moet worden opgestart.