Nieuwe invulling Figaro verhoogt kansen De Fabriek


De gemeenteraad neemt a.s. donderdag (15 mei) een besluit over de financiële afwikkeling van het stadhuis. Na jarenlang overleg tussen de gemeente en NS Poort, de ontwikkelaar van het gemeentehuis, is er nu een akkoord bereikt. Dat kan gunstig zijn voor De Fabriek, die daardoor mogelijk op de huidige locatie kan blijven.

Dit akkoord houdt in dat de gemeente aan NS Poort een overeengekomen bedrag betaalt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de spooroverbouwing. Deze langzaamverkeerroute, die de Gedempte Gracht verbindt met de wijk Westerwatering, wordt binnenkort gebouwd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met NS Poort over de bouw van Figaro, het gebouw waarin het cultuurcluster moet komen. In de oorspronkelijke afspraken met NS Poort werd van hen grond aangekocht voor een maatschappelijke grondprijs. Een consequentie hiervan was dat er alleen maatschappelijke functies in Figaro konden worden ondergebracht. Als onderdeel van het bovenstaande akkoord koopt Zaanstad nu tegen een extra bedrag van â € 100.000 grond van NS Poort tegen marktconforme prijzen. En dat betekent weer dat de invulling van het gebouw Figaro veel flexibeler wordt. Dat is een lang gekoesterde wens van ROSA. Hierdoor ontstaat immers de mogelijkheid om ook een (deels) commerciële functie te geven aan Figaro. Daarmee lijkt de druk op Filmtheater De Fabriek een stuk verminderd. Zij hebben altijd de wens geuit liever op de huidige locatie te blijven. ROSA heeft dit altijd ondersteund: juist langs de Zaan, de levensader van de Zaanstreek, moet het culturele leven gestalte krijgen.