De nieuwe Zaanse raad is geïnstalleerd


Na de campagnetijd, na de verkiezingen, na de hertelling en na de hertelling van de hertelling, was het afgelopen donderdag eindelijk zover: Ruud Pauw, Natasja Groothuismink, Hans Kuyper en Mariska Schuttevaer werden beëdigd tot raadslid.

Een team waar wij trots op zijn. Een brede mix van specialiteiten en kwaliteiten, waarmee het moet lukken om ROSA de komende vier jaar goed te vertegenwoordigen. Samen gaan zij hier in elk geval hun uiterste best voor doen. Voor een Zaans, Groen & Sociaal Zaanstad!

Wat zij precies verklaarden en beloofden is in het filmpje niet te zien. Daarom onderstaand de betreffende woorden, zoals voorgelezen door burgemeester Hamming.

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”