Nieuws uit de fractie


Momenteel houdt de fractie zich vooral bezig met de begroting 2014-2017.
Er moet fors bezuinigd worden, maar ROSA is van mening dat er op cultuur niet verder bezuinigd k­à n worden. Op deze manier blijft er niets over van alles wat in het verleden werd opgebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bibliotheken en buurthuizen die al zijn verdwenen.
ROSA wil onderzoeken of er andere manieren zijn om aan extra geld te komen om de meest schrijnende bezuinigingen op te kunnen vangen, dan wel te verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het openhouden van de bibliotheek in de Kleurenbuurt in Zaandam en het continueren van de subsidie voor het vluchtelingenwerk.

ROSA gaat onder meer over de volgende punten vragen stellen en/of moties of amendementen indienen:
– De voorgenomen afschaf van de subsidie vluchtelingenwerk.
– Het bomenbeleid: in de nieuwe begroting komen de bomen er slecht vanaf. Afgestorven bomen worden niet direct vervangen, de bomeninspectie wordt verminderd en het algehele onderhoud wordt minder.
– De voorgenomen uitbreiding van de alcoholrechten voor instellingen zoals dorps- en buurthuizen en sportkantines.
– De voorgenomen heffing van 50 euro die betaald moet worden bij de aanvraag voor een urgentieverklaring.