Nog geen goed voornemen voor het nieuwe jaar?


Word actief bij ROSA! Het bestuur zoekt nieuwe leden voor het bedenken en organiseren van debatten, acties, lezingen, alternatieve plannen. Wij zoeken creatieve geesten, aanpakkers, denkers, netwerkers en gezellige types.

Ook als je niet aan alle bovengenoemde eisen voldoet nodigen we je van harte uit -vrijblijvend- kennis te komen maken. 

Vind je ook dat Zaanstad groener, beter en leuker kan?

Draag een steentje bij!

Het bestuur van ROSA zoekt nieuwe leden.

ROSA is een Zaanse politieke vereniging en heeft sinds de succesvol verlopen verkiezingen in maart 2014 drie zetels in de gemeenteraad. ROSA is niet alleen in de raad, maar ook daarbuiten actief. Het bestuur van ROSA organiseert lezingen, debatten en (ludieke) acties, tenminste drie per jaar. Thema’s worden aangedragen door de fractie, door leden, Zaankanters of door de bestuursleden zelf.

Het ROSA-bestuur vergadert een keer per maand, hiernaast is er twee keer per jaar een ledenvergadering. Naast je aanwezigheid bij de vergaderingen kies je zelf hoeveel tijd je aan het bedenken en organiseren van activiteiten kunt en wilt besteden.

Activiteiten die in 2014 door het bestuur werden georganiseerd:

Kijk voor meer activiteiten op deze site bij ‘wat doet ROSA’.