Op weg naar een Zaans warmtenet


Dit is een bijdrage van Mariska Schuttevaer

De raad mocht vorige week een zienswijze geven op de ‘Intentieovereenkomst Gemeente Zaanstad met HVC inzake collectief warmtesysteem’. Het is de bedoeling dat er in heel Zaanstad in de toekomst een nieuw warmtenet komt, in eerste instantie naast het huidige warmtenet in Zaandam Oost. 


ROSA vindt het belangrijk dat de energietransitie zoveel mogelijk in lokale handen is. Hiermee vergroot je het draagvlak en kun je de tarieven lager houden. Indien je een combinatie zou maken met lokale energiepartners, zijn Zaanse inwoners met zonnepanelen van het ingewikkelde gedoe met saldering af en zouden de inwoners zowel stroom als warmte van één organisatie af kunnen nemen.


Tijdens de behandeling van de RES (Regionale Energiestrategie) Noord-Holland Zuid is er bovendien een door ROSA gemaakt amendement aangenomen, om de energietransitie zoveel mogelijk in lokale handen te houden.
ROSA stelde onderstaande schriftelijke vragen aan het college.