Opnieuw succes met moties in de raad


Behoud kennis Zaanse monumenten in nieuwe adviescommissie

Wel fietspad, geen laarzenpad in Krommeniërpolder

Roze Zaterdag in Zaanstad

Behoud kennis Zaanse monumenten in nieuwe adviescommissie

Zaanstad kent vele bijzondere monumenten. ROSA vindt het van groot belang zorgvuldig om te gaan met dit unieke erfgoed en dit te behouden en te beschermen. ROSA riep daarom op 13 februari 2014 tijdens de raadsvergadering de gemeente op om in de nieuwe adviescommissie Welstand en Monumenten de specialistische kennis op het gebied van onder meer de Zaanse houtbouw, architectuur en kleuren bij de besluitvorming te blijven betrekken en dit niet verloren te laten gaan. In de oude Monumentencommissie waren vertegenwoordigers gekozen met veel kennis op dit terrein, in de nieuwe adviescommissie vind je deze kennis niet terug. Het ROSA-voorstel om bij ieder plan op het gebied van monumenten de Monumentenkamer een zwaarwegende adviesrol te geven werd gesteund door de gemeenteraad. En dat is goed nieuws voor onze oude monumenten.

Motie adviescommissie welstand en monumenten

Wel fietspad, geen laarzenpad in Krommeniërpolder

ROSA diende samen met de PvdA een voorstel in om wel een fietspad, maar geen laarzenpad aan te leggen in de Krommeniërpolder. Dit prachtige natuurgebied, waar ook veel vogels broeden, is een aantrekkelijk recreatiegebied. Voor ROSA weegt het behoud van de natuur echter ook zwaar. Het fietspad voert fietser en wandelaar langs de natuur, terwijl de rust van de broedvogels en andere flora en fauna zo min mogelijk wordt verstoord. Het geplande laarzenpad dwars door de polder zou wel ten koste gaan van de natuur, reden om dat B&W-idee te schrappen. De gemeenteraad steunde het voorstel, zodat een mooie fiets- of wandeltocht langs de Haansloot, onderwijl genietend van de broedende weidevogels, straks mogelijk is.

Motie Haansloot

Roze zaterdag in Zaanstad

Roze zaterdag is een jaarlijkse thema- en feestdag, bedoeld om de zichtbaarheid en emancipatie van homo’s, lesbiënnes, transgenders en biseksuelen te vergroten. Roze zaterdag wordt ieder jaar door een andere stad georganiseerd. Als enige grote stad in Noord-Holland organiseerde Zaanstad de Roze zaterdag nog niet. Dat wordt hoog tijd, vindt ROSA. Samen met een groot aantal andere partijen diende ROSA daarom een motie in die het college opdraagt te onderzoeken of een Roze zaterdag in Zaanstad in 2016 0f 2017 mogelijk is. De motie werd aangenomen. B&W rapporteert de uitkomst van het onderzoek te zijner tijd aan de raad.

Motie Roze Zaterdag