Oproep om wijksteunpunten (voorlopig) te behouden


Hoewel er nog geen nieuw college is gevormd is de nieuwe gemeenteraad al weer volop aan het werk. Tijdens de raadsvergadering van 17 april haalde ROSA de eerste motie van deze nieuwe periode binnen. Samen met GroenLinks en de SP riep zij het college op er alles aan te doen om de wijksteunpunten open te houden zodat zeker is dat deelnemers aan activiteiten deze kunnen blijven voortzetten. Lees hier de hele motie. De motie werd aangenomen.