Opvang asielzoekers in Zaandam – vervolg


Juist in deze tijd is het belangrijk dat Zaanstad zich gastvrij opstelt richting de vestiging van asielzoekers en vluchtelingen. Maar nu de druk groot is moeten we wel waakzaam blijven voor de humaniteit en kwaliteit van de opvang.

Op 9 oktober werd het onderwerp behandeld in het Zaanstad Beraad. ROSA is voor de opvang van vluchtelingen, maar heeft bezwaren tegen de beoogde locatie en het ontbreken van voorzieningen.

De boten zijn geschikt gemaakt voor een kortdurend verblijf (maximaal drie weken) en niet geschikt voor kinderen. ROSA vraagt daarom garanties voor dat korte verblijf en dat er inderdaad geen kinderen worden opgevangen. ROSA ziet de opvang liever op een meer centrale plek dan het afgelegen terrein in Zaandam Zuid. Als de asielboten volgens het plan van de gemeente en COA toch in de Isaac Baarthaven worden afgemeerd roept ROSA op om zorg te dragen voor een goede verbinding naar voorzieningen als winkels, zorg en activiteiten.

Op 23 oktober komt het onderwerp opnieuw op de agenda van de Raad.