nieuws


De begrotingsmoties – zekerheid voor de Zaanse Regenboog

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 4: Motie ‘geef de Zaanse Regenboog financiële zekerheid’ De Zaanse Regenboog organiseert activiteiten en informeert over seksuele en genderdiversiteit. De stichting heeft zich de afgelopen jaren bewezen als stabiele organisatie die van grote waarde is voor onze Zaanse LHBTQI-plus medemens én anderen. Een greep uit de activiteiten: wandelingen, de Regenboogsalon, maandelijks vragenuurtje, Café Pride, Zaanse Regenboog Café 50+, voorlichting, maatjessysteem, politieke werkgroep, fietstochten, de Zaanse Regenboogweek en Zaanpride.Dit alles bewerkstelligde de Zaanse Regenboog de afgelopen jaren met slechts €9.500 subsidie per jaar. Dit […]


De begrotingsmoties – ROSA en de feestjes

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 3: Motie Herdenkingsjaar & amendement Pinksterdrie In het coalitieakkoord wordt stilgestaan bij de viering van 450 jaar Pinksterdrie in 2024. In datzelfde jaar wordt Zaanstad 50. Vreemd genoeg stond alleen dat laatste feestje in de begroting, dus dat hebben per amendement rechtgezet. ROSA hecht enorm aan Pinksterdrie en een grote meerderheid van de raad voelt dat gelukkig net zo. Een jaar eerder, komende zomer al, vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. We werkten […]


De begrotingsmoties – Sinterklaas en de pieten

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 2: Motie Sinterklaas en pieten Als de dialoog geen dialoog meer is. De dialoog, een vrije gedachtewisseling, een gesprek dat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Het middel waarmee al meer dan een decennium lang getracht is een einde te maken aan de racistische kenmerken van de knecht van Sinterklaas. Of eigenlijk pas sinds een decennium, maar de roep om verandering dateert al van ruim dertig jaar geleden. En, eerlijk is eerlijk, er is veel veranderd. Maar niet genoeg. Zoals we in […]


Begroting: de ingetrokken moties

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 1: De moties die we weer introkken… en waarom! Motie evenementencoördinator Enige tijd geleden hield ROSA een agenda-initiatief over het terugdringen van de administratieve en financiële lasten voor organisatoren van kleine evenementen. Deze week probeerden we met een motie zeker te stellen dat de nieuwe evenementencoördinator, die komende 1 januari van start gaat, zich zal focussen op het begeleiden van deze organisatoren. Wethouder Breunesse kon ons verzekeren dat de evenementencoördinator dat inderdaad gaat doen en dus werd de motie overbodig. Linksom of rechtsom, […]


Algemene beschouwingen ROSA – begroting 2023-2026

Het is weer tijd voor de begroting! Vanavond lezen de diverse Zaanse fracties hun ‘algemene beschouwingen’ voor. Tijdens de algemene beschouwingen geven de partijen hun mening over de begroting; zeg maar het huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar.Kijk het filmpje of lees, hieronder, wat ROSA vindt van de begroting 2023-2026. Algemene Beschouwingen ROSA bij de Begroting 2023-2026 “Voorzitter, vierentwintig jaar lang stond hier iemand anders als ROSA het woord gegeven werd. Ruud Pauw hechtte enorm veel belang aan de Algemene Beschouwingen en hij keek er ieder jaar naar […]


Over de groeiende armoede

  Vanmiddag spraken de linkse Zaanse partijen, tijdens de ‘Manifestatie tegen groeiende armoede’, op de Gedempte Gracht in Zaandam. De bijeenkomst werd georganiseerd door de FNV en DIDF. Fractievoorzitter Hans Kuyper sprak namens ROSA (filmpje) onderstaande woorden: “Vreemd om hier te staan, als vertegenwoordiger van een lokale partij. Want natuurlijk begrijpt ROSA de zorgen, de boosheid. Die voelen wij ook. Maar hier in Zaanstad, in onze raadzaal een paar honderd meter verderop, kunnen we er niet zoveel aan doen.Ja, we kunnen proberen de ergste nood te lenigen en dat doen […]