Parteon is groos – en ROSA ook!


Op 19 januari jongstleden presenteerde woningbouwvereniging Parteon haar ‘Koersplan 2016-2020’. Het is een helder en ambitieus stuk, waarin 160207 Sluispadde nadruk wordt gelegd op de kerntaak van de vereniging (het bouwen en beheren van goede en betaalbare woningen), maar waarin ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor de woonomgeving en het welzijn  van de huurders. ROSA zal uiteraard nauwlettend en kritisch in de gaten blijven houden hoe Parteon deze voornemens gaat vormgeven.

Maar ons oog viel ook op een passage op pagina 9: Werken in de Zaanstreek doet Parteon ook vanuit cultuurhistorisch besef. We respecteren de nota Belvedère. In ons doen en laten betekent dit dat we rekening houden met de streek waar we actief zijn en de kwaliteit die hier past. Parteon is ‘groos’ op de Zaanstreek. Dat is een vrolijkstemmende tekst – met een bijzondere voorgeschiedenis.

In het voorjaar van 2015 moest de Raad van Zaanstad beslissen over een bouwplan van Parteon aan het Sluispad te Zaandam. Er zouden huurwoningen worden gebouwd met een goothoogte die daar volgens het bestemmingsplan niet was toegestaan. Directeur Cees van Boven, in die tijd nog maar net anderhalf jaar in functie, wilde zó graag dat de Raad met de afwijking zou instemmen dat hij een brief aan alle fracties stuurde. Voor ROSA echter telde het historisch karakter van het zeventiende-eeuwse pad zwaarder dan de wens van Parteon. Ook volgens de landelijke nota Belvedère uit 1999 en de eigen Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Zaanstad (vastgesteld in 2006) zouden hier geen megahoge woningen gebouwd mogen worden. Dat doe je maar in Vinexwijken. We stuurden een brief terug aan Van Boven met een verzoek om de plannen aan te passen.

De briefwisseling leest u hier.

Helaas stemde een meerderheid van de Raad tegen haar eigen beleid en werd het historisch karakter van het Sluispad voor de eerstkomende tientallen jaren vernietigd. Maar de actie van ROSA leverde in ieder geval een uitnodiging op van de Parteon-directeur.

Op 19 september sprak een ROSA-delegatie uitgebreid met Cees van Boven. Het werd een open en positief gesprek waarin talloze kwesties ter tafel kwamen. Van Boven gaf bijvoorbeeld aan meer woningen in de socialehuursector te willen bouwen dan het college hem toestond en vroeg om politieke steun. Dat heeft ROSA in haar oren geknoopt. Aan de andere kant bekende Van Boven dat hij wellicht onvoldoende op de hoogte was van de nota Belvedère en de Cultuurhistorische Waardenkaart. Hij zegde toe zich hierin te zullen verdiepen.

Dat heeft hij inderdaad gedaan en nu staat het daar dan, als een van de belangrijke aandachtspunten in het beleid van Parteon voor de komende vier jaar: We respecteren de nota Belvedère. Voor het Sluispad is het te laat, maar het ‘Parteon Koersplan 2016-2020’ biedt uitzicht op aanmerkelijke verbetering in de toekomst. Dat is prachtig en we kunnen alleen maar hopen dat andere bouwers in de stad zich hierbij aan zullen sluiten.

ROSA is altijd bereid om te komen praten!