Positief resultaat voor ROSA in raadsvergadering 19 mei


ROSA kan tevreden terugkijken op de gemeenteraadsvergadering van gisteravond.

Zoals op onderstaande “werklijst” te zien is zijn alle moties/amendementen, die door ons geïnitieerd en/of mede ingediend werden, aangenomen!

ROSA Amendement34A roltrappen inverdan – aangenomen
Motie 46 fietsenstalling westkant station – afgewezen
ROSA Motie 38 Kwaliteit van zorg – aangenomen
ROSA Motie 39 verslavingszorg – aangenomen
Motie 41 Gesprek tussen colleges – aangenomen
ROSA Amendement 44A IHP – aangenomen
Motie 45 Duurzame scholen – aangenomen
Amendement 48A veiligheidsregio – afgewezen
Motie 42 SWT Scheiding handhaving – afgewezen
Motie 43 Doelgroepenregister – afgewezen
Motie 44 leerwerktrajecten – afgewezen

Moties vreemd aan de dag

MOTIE 37 Coenbrug – aangenomen
ROSA Motie 40 beloning HVC directie – aangenomen

Hier: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=51450 zijn de moties en amendementen inhoudelijk te bekijken.