Positieve geluiden


In het kader van: “De politiek doet soms ook nog wel iets goeds waar u iets van merkt het volgende bericht van een bewoonster van de Westerwatering:

Geachte gemeentebestuurder,

Om ook eens een positief geluid te laten horen en het initiatief van de gemeente omtrent ecologisch beheer te onderschrijven, sturen wij u deze brief.

Onlangs is er in uw gemeente een ware hetze ontstaan rondom het ecologisch beheren door schapen van diverse groengebieden in de Westerwatering en Westerkoog.

Al jaren wonen wij aan de buitenrand van de Westerwatering, sinds enige jaren beter bekend als het Westerwindpad. En of het nou komt door een te natte zomer of door de komst van schapen is in een zon korte periode niet meetbaar, maar sinds enkele maanden is het in onze tuin een stuk drukker geworden met diverse insecten zoals metselbijen, dagvlinders de kleine vos, libelles en waterjuffers. Ook rondom de Mallegatsloot, hebben op diverse plekken zich enorme hoeveelheden rupsen genesteld, die wij vorig jaar niet hebben waargenomen.

En, door de schaapbegrazing beginnen de grasstroken er ook al natuurlijker uit te zien; verschillende groeistadia van planten en grassen. (Dit in tegenstelling met hoe het was: egaal gemaaide bodem waarbij planten en grassen van de grond af aan moesten beginnen met groeien, bloeien en zich uitzaaien).

De lobby om de schapen van de uitrenzones te weren met als argumenten: niet netjes als zijnde niet alle grassprieten hebben dezelfde lengte en mijn hond eet schapenpoep vallen m.i. onder de termen natuurlijke (woon)omgeving en hondentraining/onschadelijk, en vallen in het niet of zijn op te lossen…

Zoals u zult begrijpen, willen we met bovenstaande aangeven dat er ook veel blije burgers in uw gemeente zijn, die genieten van de aanwezigheid van de schapen in en rond het Westerwindpad!

Wij hopen daarom ten zeerste dat u en uw medewerkers een overwogen beslissing zullen nemen en dat wij (als buurtbewoner) en vele dagrecreanten nog jaren plezier mogen beleven aan het ecologische beheer van het groen in onze wijk.

Dit zien wij dus graag! Niet alleen de verandering die zo´n maatregel als natuurlijke begrazing teweegbrengt, maar ook dat de bewoners van de stad de moeite nemen om een brief te schrijven om te laten weten dat die veranderingen de stad mooier maken. ROSA heeft de wethouder gevraagd om een kleinschalig onderzoekje te doen om de positieve effecten van de begrazing op de biodiversiteit meetbaar te maken. Op die manier valt objectief vast te stellen wat de bewoners van de Westerwatering allang weten!