PvdA wil scoren ten koste van het onderwijs


Op 23 december stelde de fractie van de PvdA schriftelijke vragen aan het college over basisschool De Spiegel en VMBO Pascal Zuid. Beide scholen hadden van de Onderwijsinspectie het predicaat ‘zwak’  gekregen en daar maakte de partij zich opeens ernstig zorgen om. Zo ernstig zelfs, dat de PvdA het college vroeg om deze scholen te gaan ‘helpen’.
Dat klinkt nobel, maar het is in feite een onzinnig verzoek.

Het college gaat nu eenmaal niet over de onderwijskwaliteit en heeft daar ook geen enkele invloed op. Maar, zo stelt de PvdA, de gemeente is wel verantwoordelijk voor ‘het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen in de gemeente’  en daar hoort goed onderwijs bij. Daarom zou het college ‘de nodige druk’ moeten uitoefenen, en met de scholen ‘in gesprek’  moeten gaan.

Dagblad Zaanstreek nam dit sterke staaltje luchtfietserij op 29 december vrolijk over. Met als gevolg dat twee teams van bevlogen onderwijsmensen weer eens publiekelijk werden weggezet als ondermaats, uitgerekend middenin de kerstvakantie zodat ze onmogelijk konden reageren. En, in het geval van Pascal Zuid, ook nog eens minder dan een maand voor de jaarlijkse open dag die voor het aanwerven van nieuwe brugklassers van het grootste belang is.

Je zou dus denken dat het hier een wel zeer urgent probleem betreft, maar niets is minder waar. Het rapport van de inspectie over De Spiegel dateert van afgelopen september en dat over Pascal Zuid zelfs al van januari 2014. Toch schrijft de PvdA dat de fractie er ‘recent kennis van heeft genomen’. En juist omdat die rapporten alweer wat ouder zijn (dat over Pascal Zuid heeft zelfs betrekking op de resultaten in het schooljaar 2012-2013), is de situatie op beide scholen al aanzienlijk verbeterd. Zo is het aantal geslaagden op Pascal Zuid in een jaar tijd met 25 procent gestegen en schrijft de inspectie zelf in het rapport over De Spiegel dat de school ‘direct’ met de aanbevelingen aan de slag is gegaan: ‘de nieuwe directie stelt prioriteiten en koppelt hieraan verbeter-acties vast’.

Een zwakke school is niet per definitie een slechte school, dat zou ook de PvdA moeten weten. Een zwakke school is een school met problemen en het is goed als de Onderwijsinspectie die signaleert. Dan komt er extra aandacht en de meeste scholen hebben hun zaakjes binnen de kortste keren weer op orde. Dat geldt ook voor De Spiegel, met hun prachtige nieuwe gebouw, en Pascal Zuid. Niet voor niets meldde Dagblad Zaanstreek nog op 3 november van vorig jaar: ‘Pascal Zuid in Zaandam schudt negatief imago van zich af’!

En dan, nog geen twee maanden later, deze dolkstoot van de PvdA. Waarom? Om ons te laten geloven dat de collegepartij heus nog wel kritisch en sociaal-voelend kan zijn? Om de schijn van dualisme op te houden? Het lijkt een goedkoop toneelstukje dat wordt opgevoerd ten koste van leerkrachten en directies die zich met hart en ziel voor hun leerlingen inzetten. Als het de partij werkelijk om de kwaliteit van het onderwijs te doen was, had ze contact moeten zoeken met de inspectie, en met de scholen zelf. Maar tot op heden is het de directie van Pascal Zuid nog niet gelukt contact met de fractie van de PvdA te krijgen.

En wat moet het college nu met deze achterhaalde, onzinnige vragen aan? Wat ROSA betreft: stevig oprollen en de PvdA er eens flink mee om de oren slaan!