Raad praat over kadernota


Het is weer tijd voor de beschouwingen over de kadernota. Het College deelt haar ambities en plannen voor de meerjarenbegroting voor de periode 2017 – 2020. ROSA vindt daar het volgende van:
ROSA over de kadernota 2017-2020