Raad stemt over Zaanse begroting: winst voor het milieu


Tijdens de begrotingsbehandeling van 12 november werden door ROSA meerdere moties en amendementen ingediend. Ook andere partijen deden voorstellen voor aanpassingen. De begrotingsbehandeling is een belangrijk moment voor de raad om richting te geven en bij te sturen.

Als oppositiepartij krijg je het lang niet altijd zoals je het graag zou willen. Dat hoort nu eenmaal bij de politiek. Maar gisteravond waren wij niet geheel ontevreden met de afloop van de raadsvergadering. De begrotingsbehandeling, de moties, de amendementen: voor het milieu liep het in elk geval goed af!

Teleurstellend dat de verhuizing naar Zaandijk van hockeyclub De Kraaien, in elk geval op de korte termijn, geen doorgang gaat vinden. Maar onze motie over het tegengaan van tuintegels d.m.v. meer voorlichting werd bijna unaniem aangenomen, en ons idee over een watertappunt op het stadhuisplein kreeg zelfs unanieme bijval!
We zijn ook tevreden over de doorgang van ons amendement over marketing, waardoor Zaanstad nu moet kiezen voor de beste strategie en zich niet bij voorbaat aan één partij kan verbinden (Stichting Marketing Zaanstreek).
Onze motie over CO2 reductie werd aangenomen: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1386578/type=pdf/motie_109_opschroeven_CO2_reductie.pdf
Dit houdt in dat Zaanstad heeft toegezegd met voorstellen te komen waardoor de jaarlijkse CO2 reductie opgeschroefd gaat worden van 10 miljoen naar 100 miljoen kilo per jaar! Volgens wethouder Emmer gaat dit sowieso al gebeuren, want volgens hem gaan er de komende jaren “grote stappen vooruit” worden gemaakt.
In dit kader was het wel wat bevreemdend dat juist zijn partij, D66, tégen de motie stemde.

Over de begroting op zich zei onze fractievoorzitter Ruud Pauw in zijn slotwoord dat ROSA blij is dat er een einde lijkt te zijn gekomen aan de “Zaanse collegekramp.” Er wordt meer geïnvesteerd en dat is positief. Nu nog wat meer durven.
ROSA blijft zich, ook in de toekomst, verzetten tegen het voorgenomen cultuurcluster en de doortrekking van de A8-A9.