Raadsdebat referendum en kredietbesluit cultuurcluster


gemeenteraad-1602017Vandaag debatteert en beslist de Raad over het mogelijk maken van een referendum over de bouw van een cultuurcluster. Hiernaast wordt de Raad gevraagd in te stemmen met het kredietbesluit voor het gebouw. De kosten lopen inmiddels op tot zo’n 40 miljoen. ROSA is voor het gehoor geven aan de wens van een grote groep Zaankanters om een referendum over het Cultuurcluster te organiseren. Hiernaast heeft ROSA zich van het begin verzet tegen het clusteren van cultuur op de locatie Figaro en zich tegelijkertijd ingespannen om de cultuur in Zaanstad te versterken. En ja, ROSA is ook voor een mooi poppodium. Bekijk nog eens onze eerder aangedragen alternatieven : https://www.rosa-zaanstad.nl/nieuws/de-cultuurkluts-kwijt/.

Klik op lees verder voor de bijdrage van ROSA aan het debat van vanavond.  

 

Voorzitter,

Het zal u niet verbazen, gezien de eerdere bijdrage die wij hebben geleverd, dat ROSA tegen het kredietbesluit zal stemmen. Over het toekomstig cultuurcluster zal altijd de zweem blijven hangen van een geforceerde overeenstemming met de spoorwegen om aan die plek een bestemming te geven. Niet de intenties om de culturele beleving in Zaanstad op een hoger plan te brengen waren in de keus voor het Cultuurcluster leidend, maar de afspraken met de NS. Wij worden gesterkt in deze gedachte door het jarenlang wegbezuinigen van allerlei culturele activiteiten en het aandraaien van de duimschroeven voor diverse culturele instellingen. Wij stellen dit college verantwoordelijk voor het verdwijnen van de vaste aanstellingen van docenten van Fluxus en voor het mes op de keel van die cultuurinstellingen die in eerste instantie niet mee wilden verhuizen naar het CC. Wij stellen dit college verantwoordelijk voor de onbalans die in de stad is ontstaan. In de dorpen is niets te beleven; alles is naar Zaandam gegaan. Het cultuurbeleid had al in 2016 geactualiseerd moeten worden.

In dat licht bezien komt het natuurlijk bizar over dat je zo’n 40 miljoen uitgeeft voor een cultuurgebouw en dat er geen enkele toekomstige garantie wordt gegeven dat de cultuur in zijn algemeenheid ook naar een hoger niveau wordt verheven door dit financieel ook steviger neer te zetten.

Onze bezwaren worden nog eens versterkt doordat het kredietvoorstel ook nog eens uitgaat van het nemen van een voorschot op de kadernota voor een bedrag van 7,7 miljoen euro. Dat vinden wij een beperking in de keuzes die dan gemaakt worden voor de begroting 2018 en verder.

De aanvullende technische vragen die de PvdA stelde over de staat van onderhoud van de diverse gemeentelijke panden die met de bouw van het CC verlaten worden, bevestigen voor ons maar weer hoe weinig financiële middelen de culturele sector tot haar beschikking had om onderhoud te plegen. Met een dergelijke onderhoudsachterstand zal het niet eenvoudig zijn om voor de af te stoten gebouwen ook daadwerkelijk de berekende prijs te vangen.

Een belangrijke drijfveer voor ROSA om zich van meet af aan tegen het CC te verzetten is tenslotte ook nog de leegstand die dit veroorzaakt van de panden. Hier gebeurt het tegenovergestelde van wat het beleid is wat het college uitdraagt, namelijk een nieuw leven vinden voor de monumentale gebouwen langs voornamelijk de Zaan. De onzekere toekomst van diverse kerken die komen leeg te staan, versterkt dit nog eens.

 

BESLUIT REFERENDUM

De argumentatie die ik heb gehoord over het al dan niet referendabel zijn van het kredietbesluit plaatst de voorstanders van het CC in een uitermate dubieus vaarwater. Wat is namelijk het geval: U dient als eerste stap conform de referendumverordening de aanvraag tot het houden van een referendum te toetsen aan de criteria zoals gesteld in artikel 3 van die verordening. En dan komt het advies van de hoogleraren om de hoek kijken: de aanvraag voor het houden van een referendum is mogelijk op grond van artikel 3 van de referendumverordening.

De diverse argumentaties tegen de mogelijkheid van het houden van een referendum zijn niet conform de referendumverordening. Het argument dat al in 2013 is besloten wordt door de hoogleraren ontkracht. Allen die hieraan refereerden als uitsluitingsgrond volgens artikel 3 G benoemen zichzelf daarmee als meer deskundig op het gebied van het staatsrecht dan de onafhankelijke staatsrechtdeskundigen professor Munnike en Schilder. Je moet maar de pretenties hebben om het afgewogen oordeel van deze twee heren naast je neer te leggen.

En de VVD maakt het helemaal bont. Die zijn gewoon tegen referenda. Punt. Die gaan dus gewoon in tegen een democratisch vastgesteld politiek instrument zoals de referendumverordening is.

Met dergelijke argumentaties tegen het houden van een referendum sta je als initiatiefnemers voor het aanvragen van een referendum begrijpelijkerwijze perplex en kunnen wij hen niets anders adviseren dan andere wegen te zoeken om hun democratisch recht te behalen. Het zal u niet verbazen dat wij voor variant A zullen stemmen.

Tenslotte zullen wij voor beide raadsvoorstellen vragen om hoofdelijke stemming.