ROSA dik tevreden met uitkomst raadsvergadering Voorjaarsnota


Fijn nieuws:
Alle door ROSA (al dan niet mede) ingediende moties en een amendement zijn gisteravond, tijdens de raadsvergadering over de Voorjaarsnota, aangenomen!

Een uitgebreidere beschrijving van de moties en het amendement staat hier.