ROSA eert kapitein Rob


Foto: Marene Kok

Zondag 1 oktober, om iets na zessen in de avond, stoomde de Zaanhopper zijn vaste ligplaats voorbij om aan te leggen bij blusboot De Weer, die het karakteristieke scheepje met een watersaluut welkom heette. Op de steiger bij het Atelier van Monet speelde Hailander het Zaans Liedeken en langs de kant hadden enige tientallen familieleden, vrienden, relaties en andere belangstellenden zich opgesteld. De fractie van ROSA was sterk vertegenwoordigd. Want dit was niet zomaar een vaartocht, het was de laatste reis van de dappere Zaanhopper en zijn onvervangbare kapitein Rob Vooren.  

Sinds 2009 heeft kapitein Rob zo’n 40.000 kilometer afgelegd op onze prachtige Zaan. Hij was al een toeristisch product toen niemand nog wist wat dat was en zijn boot verbond de hotspots al lang voordat ze zo heetten. Ook toen zijn bedrijf  Varen op de Zaan onderaannemer werd onder andere rederijen, bleef Rob met zijn Zaanhopper hét gezicht van de Zaanvaart.

De vaarverbindingen op de Zaan en het Noordzeekanaal liepen de laatste jaren niet lekker. Slechte afspraken, onvindbare opstapplaatsen, teleurgestelde toeristen. Vaak was het Rob die redding bracht en contact hield met de klanten. Daarnaast deelde hij zijn ongenoegen over de gang van zaken luid en duidelijk mede aan de verantwoordelijken op het Stadhuis. Niet uit eigenbelang, maar omdat hij oprecht begaan was met de Zaan en de boten die haar bevaren.

Vanaf 2018 gaat Rederij Lee uit Amsterdam de veerdiensten verzorgen. Hun plannen zien er, in elk geval op papier, mooi uit. Maar voor Rob is er geen plaats meer. Het volgend seizoen zal de Zaanhopper haar pendeldiensten op de Zaan niet meer uitvoeren.

ROSA wilde dit afscheid niet in stilte laten voorbijgaan. In samenwerking met de Zaanse Schans, Marketing Zaanstreek, het Atelier van Monet, de band Hailander en de vrijwilligers van de blusboot werd een verrassingsfeestje georganiseerd.

Daam Schijfprijs

Daarnaast overhandigde steunfractielid Hans Kuyper de Daam Schijfprijs aan Rob. Deze prijs, genoemd naar de visionaire achttiende-eeuwse uitvinder Daam Schijf, werd door wijlen Ome Dirk Versteeg in het leven geroepen als huldeblijk voor ‘bijzondere en ludieke prestaties aan de boorden van de Zaan’.

Toen Rob, iets na zessen, van zijn boot stapte en de verzamelde vrienden en familie zag, mompelde hij: ‘O, bah…’ Maar hij genoot van het feestje en was trots op de prijs, die hij in een kort dankwoord deelde met allen die hem in die jaren geholpen hebben.

Ook op de sociale media werd veel op het afscheid gereageerd. De overheersende gedachte was dat we met kapitein Rob Vooren een echte Zaanse schipper verliezen die zijn passagiers niet alleen bracht waar ze wilden wezen, maar onderweg ook prachtig kon vertellen over alle bijzondere plekken op de oever.

Kortom, een toeristisch ondernemer met kennis van en hart voor de streek, zoals ROSA ze veel vaker zou willen zien. Gelukkig blijft Rob wel actief op dat terrein.

Maar op de Zaan gaan we hem vreselijk missen.