ROSA en de bootjes


Tres-Hombres-smallHet is bijna zo ver. Nog minder dan twee weekjes slapen en de tallships zullen over het Noordzeekanaal naar Amsterdam glijden. Een prachtig gezicht en een groot feest, helemaal omdat de manifestatie deze keer samenvalt met het Jaar van het Industrieel Erfgoed.

ROSA houdt van zeilen, van erfgoed en van feest. We zijn er dan ook niet tegen dat Zaanstad zich in het kader van Sail 2015 op de kaart zet. Maar over de manier waarop dit college dat wil doen, zijn we niet tevreden. Om het voorzichtig uit te drukken.

Ten eerste vindt ROSA het uitgetrokken bedrag veel te hoog. Je kunt heel veel mooie, duurzame dingen doen voor zes ton! Een groot deel van die gelden komt bovendien uit de pot voor cultuur, die toch al niet zo vol zit. En wat er precies mee gebeurt is ook nogal schimmig.

Daarnaast was en is ROSA niet blij met het concept ‘Stad aan de Zaan’. Het is vreemd dat dit college, dat zo hoog inzet op participatie van de inwoners, de organisatie van dit ‘volksfeest’ in handen geeft van ondernemers uit de horeca- en vastgoedwereld. Vooralsnog heeft ‘Stad aan de Zaan’ niet gezorgd voor de zo gewenste verbinding en samenwerking. Om het nog maar eens voorzichtig te zeggen.

Om al deze redenen vindt ROSA het niet gepast dat de gemeenteraad zichzelf beloont met hapjes en drankjes. Uitnodigingen voor zulke feestjes slaan wij dus consequent af. Wij zullen op onze eigen manier van Sail genieten, op een kleedje langs de oever of vanaf het water, met eigen vervoer. De catering verzorgen wij ook liever zelf, en we betalen alles uit eigen zak.

Dit alles neemt niet weg dat er deze zomer toch veel leuke dingen gebeuren. De komst van het zeilschip ‘Tres Hombres’ bijvoorbeeld juichen wij toe. De doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en fair trade onderschrijven wij van harte. Wat ROSA betreft zou het driedaags bezoek van de ‘Tres Hombres’ zelfs aanleiding moeten zijn om te bekijken of Zaandam misschien de thuishaven van een hele idealistische vloot kan worden. Dat past bij het imago van de stad en ook het toerisme zal ervan profiteren.

Vandaar dat de fractieleden van ROSA met alle plezier een kijkje gaan nemen aan boord van de ‘Tres Hombres’ en contacten zullen leggen met de initiatiefnemers. Maar niet tijdens een borrel op kosten van ‘Stad aan de Zaan’. Wij kiezen daar liever een ander tijdstip voor uit.

U kunt ons herkennen aan het flesje kraanwater en het kleedje onder onze arm.

Lees verder over dit onderwerp op De Orkaan: De Orkaan: Alleen coalitie aan boord bij de Tres Hombres bij Sail