De begrotingsmoties – ROSA en de feestjes


De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard.
Deel 3: Motie Herdenkingsjaar & amendement Pinksterdrie

In het coalitieakkoord wordt stilgestaan bij de viering van 450 jaar Pinksterdrie in 2024. In datzelfde jaar wordt Zaanstad 50. Vreemd genoeg stond alleen dat laatste feestje in de begroting, dus dat hebben per amendement rechtgezet. ROSA hecht enorm aan Pinksterdrie en een grote meerderheid van de raad voelt dat gelukkig net zo.

Een jaar eerder, komende zomer al, vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. We werkten mee aan een motie van DENK om daar meer aandacht aan te schenken en die haalde het ook ruim. Hopelijk komt er op niet al te lange termijn een gedegen onderzoek naar het Zaanse slavernijverleden. Kennis is nodig om wonden te helen. En ook een mooi feest rond Keti Koti 2023 kan daarbij helpen.

Feesten zijn belangrijk voor een samenleving. In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag werd door verschillende partijen betoogd dat geld uittrekken voor een feestje eigenlijk niet kan, als er zoveel armoede en narigheid is. En dat zou waar zijn, als we helemaal niets zouden doen om die narigheid op te lossen. Dat doet Zaanstad wel, met miljoenen euro’s en veel energie. Een mooi, gedragen feest kan die energie versterken, denkt ROSA. Vooral als het een laagdrempelig feest is, voor iedereen toegankelijk in zoveel mogelijk dorpen en wijken van Zaanstad.

En feesten zijn ook letterlijk een investering! ROSA zal erop aandringen dat we onze eigen mensen betrekken bij de organisatie. Zodat de baten vloeien naar de Zaanse makers, organisatoren, naar de plaatselijke horeca en facilitaire bedrijven. Die hebben het immers zwaar gehad de laatste jaren. We zijn blij dat ze er nog zijn!

De vrijheid van Keti Koti in 2023, de eenheid van Pinksterdrie en 50 jaar Zaanstad in 2024 en dan nog de verscheidenheid van Roze Zaterdag, hopelijk in 2025 – prachtige feesten voor een prachtige gemeente. ROSA viert ze heel graag mee!