ROSA en de goede ideeën


Albert Brinkman, Hans Kuyper en leerlingen van basisschool De Dijk Oost bewonderen de plaquette.
Foto: Marene Kok

Een mooie, kleine ceremonie op de oevers van de Zaan vanochtend. Stadsdichter Lisa van Tongeren was er, en een afvaardiging van obs De Dijk Oost. En ROSA natuurlijk. We onthulden een nieuwe plaquette op de Wilhelminabrug, naast het Zaantheater.

Op die plek staat sinds 2001 een beeldje van kunstenares en verzetsvrouw Truus Menger. Het herinnert aan de Februaristaking van 1941. Zaandammer Albert Brinkman, zoon van één van de stakers van destijds, vond het jammer dat op de begeleidende plaquette het verhaal van het monument alleen in het Nederlands te lezen was. Er komen immers nogal wat toeristen langs die plek, en die spreken vaak andere talen.

Brinkmans idee om een korte verklaring in het Engels, Frans en Duits toe te voegen, werd door ROSA opgepakt en per motie door de raad geleid. Vervolgens hebben we ons ook met de uitvoering en de uiteindelijke onthulling intensief bemoeid. En sinds vanochtend hangt die nieuwe plaquette er dus, spiegelend in de winterzon en mooi op tijd voor de herdenking volgende maand, op 26 februari.

Dat doen we als ROSA wel vaker, een goed idee ‘adopteren’. Zo heeft Zaanstad sinds vorige week ook een zogenaamde bomenhub; op de schooltuintjes in het Darwinpark worden zaailingen, oftewel kleine boompjes, ingekuild om na de winter een nieuwe plek te krijgen. Vroeger werden zulke spontaan opgekomen dappere groeisels versnipperd, maar nu krijgen ze de kans op een plek waar ze wel gewenst zijn groot te worden en CO2 te blijven opslaan. Voor dit plan hebben wij ons ook sterk gemaakt.

De bomenhub is een idee van Meer bomen nu. Het werd gepresenteerd op de Motiemarkt die eenmaal per jaar wordt georganiseerd om inwoners de kans te geven de raad te winnen voor een goed idee. Een, door ROSA gemaakte en door vele partijen mede ingediende, unaniem aangenomen motie zorgde ervoor dat de gemeente op zoek ging naar een plek, en die is nu dus gevonden in samenwerking met het Zaans Natuur en Milieu Centrum.

ROSA is een fan van de Motiemarkt en we hebben ook al heel wat ideeën een eindje verder geholpen. Sommige plannen, zoals de bovenstaande twee, zijn relatief snel en voor niet al teveel geld te realiseren. Andere ideeën kosten meer tijd, zoals nostalgische lantaarns in Krommeniedijk of een herinrichting van de historische dijk bij Nauerna. Maar ook daarover voeren we gesprekken.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het heel af en toe anders loopt dan wij hadden gedacht… In 2018 adopteerden wij het idee van een aantal inwoners van Krommenie om een uitzichtplatform te bouwen bij de Noorderham. Daar blijkt nu een ander deel van het dorp fel op tegen. Maar goed, zo blijft het werk in de wereld!

Ook dit jaar zal er, in de aanloop naar de behandeling van de Voorjaarsnota in juni, vast weer een Motiemarkt worden georganiseerd. We hopen veel van u daar te zien met mooie ideeën. Wij zetten ons er graag voor in!