ROSA en de oversized harnassen


Foto gemaakt m.b.v. A.I.

Parkeren is zeg maar een dingetje in de raad van Zaanstad. 
Het onderwerp komt te pas en (vooral) te onpas voorbij tijdens veel debatten. In een stad die schreeuwt om nieuwe, betaalbare woningen is vaak de eerste vraag die de vroemvroempartijen stellen: kan de auto wel voor de deur staan? En als dat niet lijkt te lukken, gooien ze verontwaardigd de kont tegen de krib. Of ze dreigen onze waardevolle natuurgebieden te gaan bebouwen. 

Niet zo gek dat wethouder Van der Laan onlangs bij de behandeling van de Woonvisie verzuchtte: ‘Dan moet je maar in een auto gaan wonen op de parkeerplaats, dan stoppen wij met bouwen. Misschien is dat een oplossing.’ De uitspraak is hier te horen op 03’42’’56.

Kortom, de opgeblazen Dafjes lijken de stad op slot te gaan zetten. Maar voor ROSA zijn straten vol met XXL exoskeletten, bestuurd door boze blikridders, een bedreiging voor de leefbaarheid. Ze maken onze toch zo mooie gemeente niet bepaald fraaier. En zelfs onze beeldspraak holt er zienderogen van achteruit…

En dan nu het goede nieuws! 

Na lang wachten ligt er sinds afgelopen vrijdag een ontwerp-Parkeervisie waar ROSA goed mee kan leven. Het is een realistisch stuk dat het ruimtegebrek als uitgangspunt neemt. Een auto voor de deur, dat is zó jaren zestig… Het past gewoon niet meer, en spelende kinderen en groen zouden niet langer meer de dupe moeten zijn.

Lees het stuk hier.

Veel van wat er in de Visie staat, is prima en hoopgevend richting de toekomst. Maar op punten is het stuk nog wat voorzichtig, in onze optiek. En, verontrustender, tijdens de twee Zaanstad Beraden die aan de Visie zijn gewijd, op 14 december en 11 januari, bleek dat de fracties die een zwak hebben voor eenpersoonsblik de messen al aan het slijpen zijn. Ergens aan het eind van dit jaar zal de raad haar eindoordeel vellen – en het zal ongetwijfeld gaan stuiven.

Maar tot die tijd zijn de inwoners aan zet! Vanaf 8 maart tot 23 april kan iedereen die dat wil een reactie op de Visie geven. Die reacties én de beantwoording daarvan gaan vervolgens naar de gemeenteraad en worden betrokken bij de besluitvorming. 

De kans is groot dat vooral de tegenstanders (in dit geval de autofielen) zich zullen laten horen, dat gebeurt vaker en is ook begrijpelijk. Maar voor een goede balans is het natuurlijk van belang dat ook de voorstanders, de fietsers en wandelaars, de ouders van spelende kinderen, de bewoners van stenige buurten zich duidelijk uitspreken. 

Dat kan op twee inloopavonden:

Woensdag 3 april, van 19:00 tot 21:30 uur

Buurthuis Dirk Prins 

A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam

Woensdag 10 april van 19:00 tot 21:30 uur

Partycentrum De Admiraal

Dorpsstraat 1056, Assendelft.

Daarnaast kun je ook schriftelijk reageren. Stuur je reactie (die ten stadhuize een ‘zienswijze’ heet) naar 

Burgemeester en Wethouders van Zaanstad, 

Postbus 2000

1500 GA Zaandam, 

onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp-parkeervisie’

Digitaal indienen kan via een e-mail naar parkeerbeleid@zaanstad.nl. Vermeld als onderwerp ‘Zienswijze ontwerp-parkeervisie’.

Wie liever op het stadhuis wil komen praten, kan een afspraak maken via een e-mail naar parkeerbeleid@zaanstad.nl onder vermelding van ‘Mondelinge zienswijze parkeervisie’. De mensen op het Klantcontactcentrum kunnen je ook telefonisch verder helpen, via telefoonnummer 14075.

ROSA zal zich in de debatten inzetten om Zaanstad schoner, veiliger en gezelliger te maken. Wij hopen dat velen van onze lezers die het met ons eens zijn, daaraan willen meehelpen. 

Laat je horen, voor een leefbare stad!