ROSA geen voorstander van komst Europese School


Dit is een bijdrage van Ruud Pauw

Nu een groot deel van de geheimhouding is opgegeven, is ook het moment aangebroken om het standpunt van ROSA over de komst van een Europese School in Zaanstad duidelijk te maken.

ROSA heeft als enige coalitiepartij tegen de Europese school gestemd, omdat wij vinden dat deze school bouwen niet opweegt tegen de bouw van 120 woningen, zoals oorspronkelijk bedoeld was op deze locatie.

Daarmee bleef ROSA het dichtst bij het coalitieakkoord, dat spreekt over de bouw van vele extra woningen om het tekort te verkleinen en daarmee ook de wachtlijst voor woningzoekenden terug te brengen.  
Helaas is toch gekozen voor de school. Dat deze er komt is natuurlijk nog niet gezegd. Ook Alkmaar is in de race.

Er wordt hoog opgegeven over de spin-off die een dergelijke school teweeg zou brengen voor o.a. de economische bedrijvigheid, maar harde bewijzen hiervoor ontbreken. Ook wordt niet hard gemaakt dat het verlies aan woningen daadwerkelijk elders gecompenseerd gaat worden, zoals beloofd is.

Locatie Europese School