ROSA haalt vier moties binnen


Vier van de moties die ROSA indiende bij de behandeling van de woonvisie zijn door de raad aangenomen. Drie van deze vier moties hebben betrekking op de sociale woningbouw.

De amendementen tegen het doden van de vossen en de ganzen in Het Twiske konden helaas op weinig steun rekenen.

Klik op ‘lees meer’ om de moties te bekijken die werden aangenomen.

– Motie convenant woonruimteverdeling: Verzoek om bijstelling van de afspraken rondom woningverdeling, zodat Zaanse woningzoekers meer kans maken op een woning in Zaanstad en de wachttijden in Zaanstad omlaag gaan: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1360798/type=pdf/Motie_89_Woonvisie_Convenant_woonruimteverdeling.pdf

– Motie verplichte berekening energieneutraliteit: Ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen verplicht de kosten voor energieneutraliteit laten berekenen: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1361203/type=pdf/Motie_91_Berekening_energieneutraliteit.pdf

– Motie tweejaarlijks onderzoek voorraad sociale huurwoningen: Verzoek om tweejaarlijks te onderzoeken of de voorraad sociale huurwoningen en het aantal huishoudens dat daarvoor in aanmerking komt nog in evenwicht is, en indien nodig het beleid bij te stellen: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1361448/type=pdf/Motie_96_Tweejaarlijkse_rapportage_behoefte_sociale_huurwoningen.pdf

– Motie Analyse inkomensverdeling scheefwoners: Verzoek om de inkomensverdeling van scheefwoners te onderzoeken en de uitkomsten te rapporteren aan de raad: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1361449/type=pdf/Motie_97_Analyse_inkomensverdeling_scheefwoners.pdf