ROSA is weer collegepartij


Woensdagavond 1 juni jongstleden heeft de algemene ledenvergadering van ROSA ingestemd met deelname aan de beoogde nieuwe coalitie in Zaanstad. Diezelfde avond gaven ook de leden van de PvdA, GroenLinks en het CDA hun zegen aan het akkoord. De POV en VVD hadden al eerder groen licht gegeven. Daarmee is de samenwerking tussen zes onderling soms sterk verschillende partijen een feit.

De fractie van ROSA is blij dat ze door een zo ruime meerderheid van de leden wordt gesteund. En toch was er niet alleen vreugde na de stemming. Alle aanwezigen hadden gemengde gevoelens bij deze nieuwe stap, en voor sommigen ging de ontwikkeling duidelijk te ver. Die opstelling begrijpen wij volledig en daar hebben we respect voor.

Graag herhalen we hier wat we eerder in een mail aan de leden hebben geschreven:
ROSA heeft altijd aangegeven met bijna elke partij in de raad van Zaanstad te willen praten. De fractie vindt het van belang dat de stad bestuurd wordt. In de vorige periode hebben we het beleid mede vormgegeven, er is ons nu veel aan gelegen om ook de uitvoering ervan te kunnen doen. Dat we dat proberen in samenwerking met partijen die ver van ons af staan, is ook winst in de strijd tegen polarisatie. Alle zes de onderhandelende partijen zijn zich bewust van de gevoeligheden en van het breekbare proces waar we in zitten. Als het beoogde college een voortrekkersrol kan spelen in het weer op gang brengen van de respectvolle dialoog tussen groepen in de samenleving, is dat winst voor ons allemaal.

Woendag 8 juni aanstaande presenteert de nieuwe coalitie zich aan Zaanstad. Dan wordt het akkoord ondertekend en openbaar gemaakt. Tijdens de raadsvergadering van 16 juni zullen de zes wethouders worden geïnstalleerd. Voor ROSA zal Natasja Groothuismink dan aan haar tweede termijn beginnen.

Omdat er een akkoord op hoofdlijnen is gesloten, zal de rol van de gemeenteraad groter worden. Er is al een proces opgestart om de samenwerking tussen de dertien verschillende fracties wat harmonieuzer en daardoor hopelijk effectiever te laten verlopen – zonder het altijd over alles eens te hoeven worden uiteraard. Dat zal de komende jaren intensief en spannend maken.
De fractie van ROSA gaat dat avontuur graag aan.


Hans Kuyper
Fractievoorzitter

Een typisch Zaans ‘slagenlandschap’. Het lange, smalle stukje land tussen twee sloten werd een ‘slag’ genoemd. Zaankanters maakten zo van een gebied één groot eiland, beschermd door dijken, dammen en sluizen. Daarbij moesten ze veel samenwerken, want als de dijk van de buurman brak, stond jouw land natuurlijk ook onder water. Het coalitieakkoord ‘Slagen Maken’ verwijst onder andere naar deze werkwijze, namelijk handen uit de mouwen en samen slagen maken, met zichtbaar resultaat.