ROSA over de kadernota 2018 – 2021


Vanavond werden de algemene beschouwingen over de kadernota door ROSA uitgesproken. De kadernota is een voorloper op de begroting, die medio september uitkomt. In de kadernota staan de ambities en plannen van het college m.b.t. de begroting voor de periode 2018 – 2021.
Lees hier wat ROSA te melden had over de kadernota.