ROSA over de Kaderbrief


Gisteravond besprak de raad van Zaanstad de Kaderbrief. Dat is zeg maar de eerste potloodschets van de begroting die in november besproken zal worden. Het nieuwe college, waarin ook ROSA weer vertegenwoordigd is, geeft er de koers mee aan.

En die werd eigenlijk van links tot rechts best goed ontvangen. We hebben ook het geluk dat er wat geld te verdelen is; de komende jaren komt er wat meer onze kant op vanuit Den Haag. Daardoor stijgen de lasten voor de inwoners niet en kunnen we hier en daar zelfs wat extra’s doen.

Vooral natuur en milieu krijgen meer middelen en daar is ROSA erg blij mee, al vroegen we nog wel waar de vergroening van het Stadhuisplein blijft. De wethouder beloofde daar nu snel werk van te maken. De huidige plannen om stikstofuitstoot terug te dringen vinden we te mager, dus daar zullen we nog stevig over in de slag moeten.

Het is een goed besluit om niet meer aan te haken op het Amsterdamse Sail, maar een jaar eerder al ons eigen feestje te vieren, voor en door de inwoners zelf. Alleen denkt ROSA dat het meer zal gaan leven als we het ‘450 jaar Pinksterdrie’ noemen, in plaats van ’50 jaar Zaanstad’. Daarnaast willen we na de zomer nog eens kijken naar de kleinere evenementen. Weliswaar zijn de leges op de vergunningen laag gehouden, maar er zijn nog meer regels en kosten die het de organisatoren moeilijk maken. Dat komt de levendigheid van de stad niet ten goede.

We vroegen het college werk te maken van het zoeken naar een vervanger van de Zaanferry. De bootdienst zal in eerste instantie vooral voor toeristen zijn, maar kan in de toekomst uitgroeien tot een volwaardige OV-verbinding over het Noordzeekanaal.

Fijn dat de brugfunctionarissen op de Zaanse scholen blijven. Die schakel tussen school en ouders is in korte tijd onmisbaar gebleken. En ook mooi dat er extra geld is om versneld nieuwe, duurzame scholen te bouwen in wijken die dat het meest nodig hebben. Nu alleen nog zorgen dat de kinderen buiten schooltijd ook in een duurzaam huis kunnen wonen…

Voorbeeld straatpoëzie

We kondigden aan om werk te gaan maken van poëzie in de openbare ruimte. In de strijd tegen laaggeletterdheid is het van belang dat uitdagende, mooie en prikkelende taal overal voorhanden is. En Zaanstad heeft voldoende mooie regels en lege gevels. ROSA was hier al een paar jaar geleden mee begonnen, samen met de PvdA, maar de pandemie gooide roet in het eten. We pakken de draad weer op.


En tot slot waren we zeer verheugd met het half miljoen dat ter beschikking komt voor het Molenaarserf op De Hemmes. ROSA, en dan vooral onze Ruud Pauw, heeft zo lang geknokt voor dat mooie project! En dat het nu gebouwd gaat worden door de eerste leerlingen van de ‘Hogeschool voor de Handen’, die andere langgekoesterde wens, is meer dan prachtig – je zou er een beetje stil van worden…