ROSA over De Sluis


Afgelopen vrijdag, 9 november, ontving de raad een brief van het college die ging over de voortzetting van de vluchtelingen-aanpak in 2019. Tot onze grote verbazing bleek hieruit dat De Sluis, centrum voor begeleiding van vluchtelingen, maar liefst 65% van haar financiële steun gaat verliezen en daarmee van een subsidie van € 100.000 terugvalt naar € 35.000. Dat heeft natuurlijk vergaande consequenties voor hun bedrijfsvoering. Het werk van de coördinatoren zal in het voorstel van B&W voor een groot deel moeten worden overgenomen door vrijwilligers. Daarmee wordt volgens ROSA een groot risico genomen m.b.t. het continueren van de hulp aan de vluchtelingen.

In 2018 kreeg Zaanstad nog 2,1 miljoen euro van het rijk voor de begeleiding van de vluchtelingen. Voor 2019 wordt nog maar 1,2 miljoen euro overgemaakt. Een forse korting dus. Dit college heeft voor de komende vier jaar jaarlijks € 200.000 extra vrijgemaakt om deze korting van het Rijk enigszins te verzachten. Dat het niet genoeg is om alle activiteiten voor de vluchtelingen voort te zetten moge duidelijk zijn.

ROSA zal zich er voor inzetten dat ook in 2019 De Sluis haar werkzaamheden onverminderd kan voortzetten, want wij denken dat het op dit moment te vroeg is om al af te gaan bouwen. We zullen per jaar bekijken welke hulp noodzakelijk is om de vluchtelingen een goede basis te geven voor het functioneren in de Nederlandse samenleving.