ROSA over het creëeren van kansen


Dit is een bijdrage van:
Krista van Dalen

Recentelijk heeft Burgemeester Hamming het preventief fouilleren in werking gesteld. Gedurende een half jaar lang wordt in drie stadsgebieden, tijdens onaangekondigde acties, iedereen (zoals wij hebben begrepen, op basis van non-discriminatoire steekproef) preventief gefouilleerd. Ondertussen buitelen lokale politieke partijen over elkaar heen en zadelen ze het ambtenarenapparaat op met een hoop vragen over dit onderwerp. Een korte reactie van onze kant:

Ook ROSA kijkt met afschuw naar gewelddadige incidenten waar Zaankanters, soms van zeer jonge leeftijd, slachtoffer worden. Ook ROSA maakt zich zorgen. Tegelijkertijd zijn we zeer terughoudend m.b.t. preventief fouilleren. Wij delen dan ook het standpunt van burgemeester Hamming over het ingrijpende karakter van deze maatregel. Ook ROSA is hier niet blij mee. 

Tegelijkertijd zijn we niet blind voor deze grootstedelijke problematiek in onze stad. Wij zien het preventief fouilleren echter als symptoombestrijding van een veel groter probleem; het gebrek aan kansen. Wanneer het dragen van een vuur- of steekwapen een logische keuze wordt, moeten wij ons echt kritisch achter de oren krabben over het toekomstperspectief dat enkele van onze Zaankanters denken te hebben. 

ROSA wil daarom inzetten op het ontmoedigen van de criminele carrière ladder door het bieden van een gezond stadsklimaat, volop kansen voor iedereen. Investeren in jeugd, welzijn, scholing en werkgelegenheid blijft daarmee belangrijker dan ooit.