ROSA pleit voor behoud voorraad sociale huurwoningen


Vanavond, op 15 oktober, is er om 19.30 uur weer een gemeenteraadsvergadering in de raadszaal op het stadhuis te Zaandam. Aan bod komen onder meer de Actualisatie Woonvisie 2015, de Herijking visie Twiske en de verlenging van de subsidieregeling Impulsregeling Duurzame bedrijven Zaanstad. ROSA vraagt met verschillende moties aandacht en actie voor het behoud van de voorraad sociale huurwoningen. Klik op lees verder om de ROSA-moties, de amendementen en een korte toelichting te bekijken.

ROSA dient vanavond onderstaande moties en amendementen (mede) in:

Moties op de “Actualisatie Woonvisie 2015”

– Motie convenant woonruimteverdeling: Verzoek om bijstelling van de afspraken rondom woningverdeling, zodat Zaanse woningzoekers meer kans maken op een woning in Zaanstad en de wachttijden in Zaanstad omlaag gaan: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1360798/type=pdf/Motie_89_Woonvisie_Convenant_woonruimteverdeling.pdf

– Motie extra inzet bovenkant markt: Verzoek om bij toekomstige nieuwbouwprojecten prioriteit te leggen bij de dan heersende woningbehoefte en geen aanbod van huizen te creëren waar geen vraag naar is: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1360799/type=pdf/Motie_90_Woonvisie_Extra_inzet_bovenkant_markt.pdf

– Motie verplichte berekening energieneutraliteit: Ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen verplicht de kosten voor energieneutraliteit laten berekenen: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1361203/type=pdf/Motie_91_Berekening_energieneutraliteit.pdf

– Motie opschorten verkoop sociale huurwoningen: Verzoek om in gesprek te gaan met Zaanse woningbouwcorporaties om voorlopig geen sociale huurwoningen meer te verkopen: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1361447/type=pdf/Motie_95_Opschorten_verkoop_sociale_huurwoningen.pdf

– Motie tweejaarlijks onderzoek voorraad sociale huurwoningen: Verzoek om tweejaarlijks te onderzoeken of de voorraad sociale huurwoningen en het aantal huishoudens dat daarvoor in aanmerking komt nog in evenwicht is, en indien nodig het beleid bij te stellen: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1361448/type=pdf/Motie_96_Tweejaarlijkse_rapportage_behoefte_sociale_huurwoningen.pdf

– Motie Analyse inkomensverdeling scheefwoners: Verzoek om de inkomensverdeling van scheefwoners te onderzoeken en de uitkomsten te rapporteren aan de raad: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1361449/type=pdf/Motie_97_Analyse_inkomensverdeling_scheefwoners.pdf

– Motie percentage sociale huurwoningen: Verzoek om met de corporaties af te spreken om te streven naar kortere wachtlijsten en dat het percentage sociale huurwoningen in principe niet onder de 40 % van de totale woningvoorraad zakt: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1361450/type=pdf/Motie_98_Percentage_sociale_huurwoningen.pdf

Amendementen op de “Zienswijze Herijking visie Twiske”

– Amendementen Vossen en Ganzen: Verzoek aan gemeente Zaanstad om in de reactie op de visie aan Recreatieschap Het Twiske te verzoeken de punten m.b.t. het afmaken van vossen en ganzen te schrappen.

http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1360823/type=pdf/Amendement_94A_Vossen.pdf

http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1360824/type=pdf/Amendement_94B_Ganzen.pdf

Iedereen is van harte welkom en de vergadering is ook online live te volgen: http://zaanstad.raadsinformatie.nl/live

Hier de volledige agenda: http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48499