ROSA probeert pijn buurthuizen te verzachten


In de raadsvergadering van 23 januari werd de ‘Visie op hoofdlijnen op het gebruik van buurthuizen‘ behandeld. De buurthuizen verkeren in zwaar weer: er wordt veel bezuinigd waardoor het bestaan ervan wordt bedreigd, buurthuizen worden verzelfstandigd en moeten verder zonder subsidie van de gemeente.
Tijdens de raadsvergadering diende ROSA twee amendementen en een motie in om de buurthuizen te behouden en het leed te verzachten. Zo wil ROSA in alle wijken een buurthuis(functie) behouden waar alle inwoners van de wijk gebruik van kunnen maken.
De gemeente moet bij de buurthuizen betrokken blijven. Ondanks complimenten van veel toehoorders op de tribune voor de inspanningen van ROSA werd geen van de voorstellen door de raad overgenomen.
amendement 1A wijkbuurthuis
amendement 1B samenwerking
motie 1 visie buurthuizen en 16 wijken