ROSA scoort (opnieuw) bij begrotingsbehandeling


Even een korte uitleg. De jaarlijkse begrotingsbehandeling werkt zo. Het college van burgemeester en wethouders beslist over het volgende: wat gaan we doen met de poen? Daarna mag de raad proberen hier door middel van moties en amendementen veranderingen in aan te brengen. Lastig daarbij is dat de raadsmeerderheid bestaat uit partijen die een wethouder in het college hebben. Die collegepartijen zijn in dit geval VVD, PvdA, GroenLinks en ZOG. Als oppositie haal je dus niet snel een meerderheid. De oplossing: verzin een list.
Dat probeert ROSA dan ook te doen. Keer op keer, en veelal met succes. De begroting van Zaanstad staat al jaren in het teken van keiharde bezuinigingen. Zelfs het college (dat in meerderheid uit PvdA en VVD bestaat) vraagt zich nu openlijk af of deze bezuinigingen nog wel acceptabel zijn. Ditmaal vielen de klappen vooral bij de culturele sector. De Bieb en FluXus moeten vanaf 2014 gigantische bedragen inleveren. Maar ook de buurthuizen hebben het zwaar te verduren.
ROSA concentreerde zich dan ook voornamelijk op deze sectoren. Met steeds in het achterhoofd: hoe kunnen we dit ook echt voor elkaar krijgen, oftewel een meerderheid vinden? De afgelopen maand werd hard aan alternatieven gewerkt (naast het normale werk). Dat ziet er ongeveer als volgt uit. Maandagavond fractievergadering (kom vooral een keertje langs!), dinsdagavond raadsdebat, donderdagavond raadsdebat en daartussendoor vragen aan ambtenaren, gesprekken met andere partijen en belangenvertetegenwoordigers, mailtjes naar wethouders. Druk.
Op 12 en 14 november vond het afsluitend raadsdebat plaats. Uiteindelijk was het resultaat dat van de bijna vijftig ingediende moties en amendementen er een aantal na toezeggingen van het college van B&W werd ingetrokken. Toen waren er nog 36. Daarvan werden er zeven aangenomen. Als ROSA waren wij niet ontevreden: van de moties en amendementen die een raadsmeerderheid haalden waren er vijf van ROSA (soms ingediend met een of meer andere partijen). Die gingen onder meer over stadslandbouw op leegstaande terreinen, het worden van een Fair-Tradegemeente, het behouden van de bekendmakingen in de huis-aan-huisbladen en als allerbelangrijkste een amendement om â €350.000 naar de Bieb en FluXus te sluizen. Dat laatste amendement haalde het met een grote meerderheid van stemmen.
Hiermee voerde ROSA, inmiddels traditiegetrouw, weer de lijst aan als partij met de meeste aangenomen wijzigingsvoorstellen. Dat dit alles bij elkaar een druppel was op de gloeiende plaat van bezuinigingen geeft het begrotingsdebat echter wel een naar bijsmaakje.