ROSA stelde schriftelijke vragen over veiligheid Coenbrug


Bron: Zaanstad.Nieuws.nl

Rosa heeft wederom vragen aan het college gesteld over de veiligheid van de A8/Coenbrug, naar aanleiding van meer vallend beton onder het viaduct.

Foto: Twitter / Remco Dijkstra

Hoewel er tijdens het Zaanstad Beraad van 19 juli nog geruststellende woorden werden gesproken na vragen van de fracties van de SP en de PvdA over die veiligheid, blijft er volgens Rosa grote ongerustheid bestaan bij omwonenden. En terecht: ‘Op een aantal vragen, welke direct met de veiligheid van de bezoekers van dit gebied te maken hebben, wordt geen antwoord gegeven. Ook de beantwoording van de vragen door de wethouder heeft op deze punten geen duidelijkheid gegeven,’ schrijft steunfractielid Menno de Haas.

En boven het skatepark?

Rosa wil weten of het college kan garanderen dat niet de hele brug/viaductcombinatie aan beide kanten van de Zaan – aan de oostkant gaat er een fietspad onderdoor – met dezelfde problemen kampt als die welke nu bij het filiaal van Albert Heijn en de bloemenwinkel aan het licht komen. Het betreft immers dezelfde constructie met dezelfde leeftijd, maar slechts een klein deel is onderzocht door ingenieursbureau Arcadis. Zo is de onderkant van de weg boven het skatepark en over de Provincialeweg overgeslagen.

De Haas is ook benieuwd naar de staat van de constructie boven de gebouwen onder het viaduct. Die is niet te zien en is ook niet onderzocht. ‘Welke zekerheid is er volgens u dat ook in deze ‘onzichtbare’ delen geen betonschollen zijn ontstaan?’ wil hij weten.

Is uitbreiding AH wel verantwoord?

De eerder stilgelegde bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van de AH-winkel zijn inmiddels hervat, maar is het wel verantwoord om een nog grotere oppervlakte van de onderkant van het viaduct onbereikbaar te maken voor inspectie en herstel? ‘Zo ja: waarop baseert u dit? Acht u het überhaupt verantwoord om op dit moment bouwwerkzaamheden te laten plaatsvinden onder de A8?’

Noodverband?

De Haas heeft zich ingelezen in het ontstaan van betonschollen en heeft geleerd dat die vooral veroorzaakt worden door uitzetting van het in het beton aanwezige vlechtwerk ten gevolge van oxidatie, ofwel betonrot. ‘Het verwijderen van de loszittende delen stopt dit proces niet, maar verhelpt slechts de gevolgen,’ schrijft hij ni in de schriftelijke vragen van Rosa. Vindt het college de door Rijkswaterstaat geplande grote onderhoudsbeurt in 2024 gezien al het voorgaande dan een realistisch tijdstip?

Rosa stelt ook voor om meteen netten de spannen onder het viaduct om de risico’s van vallende brokstukjes beton in te perken. Rijkswaterstaat is daar geen voorstander van, omdat dit het gevoel van onveiligheid bij omwonenden en gebruikers juist aan zou wakkeren.

lees hier het artikel op Zaanstad.Nieuws.nl.