ROSA teleurgesteld over uitkomst collegeonderhandelingen


Het optimisme was groot daags na de verkiezingsuitslag. Er was een coalitie over links mogelijk met de partijen SP, GroenLinks, ROSA, PvdA en D66. De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd met de verschillende partijen, waarbij D66 en PvdA het voortouw namen.

GroenLinks, SP en ROSA zagen alledrie kansen voor een links college en spraken af om tijdens de onderhandelingen samen op te trekken. Er werd een gezamenlijk document gemaakt waarin de mogelijke uitgangspunten voor een college werden geformuleerd en dat werd aangeboden aan D66 en PvdA. ROSA is echter teleurgesteld over het gebrek aan toezeggingen en handreikingen van D66 en PvdA richting ROSA en de twee andere partijen.

Op 23 april bleek dat er geen toenadering vanuit D66 en de PvdA te verwachten is. Dit betekent dat, ondanks inspanningen van de linkse partijen, het linkse college er helaas niet zal komen. ROSA zal zich de komende vier jaar daarom weer van haar goede kant in de oppositie laten horen.