ROSA vraagt garanties voor veilige afvalstort Nauerna


Onlangs werd na een lang bemiddelingstraject een overeenkomst gesloten tussen onder meer de gemeente, Afvalzorg en de bewoners van Nauerna. Onderdeel van de overeenkomst is dat, ondanks dat uit onderzoek is gebleken dat de stort vol is, toch nog mag worden bijgestort. Bij zowel de inwoners van Nauerna als bij de gemeenteraad leven echter nog vragen wat betreft de veiligheid, met name waar het de onderkant van de stort betreft. Vooral nu de stortplaats met 2 miljoen m3 extra zal worden opgehoogd. Eerder zijn in een rapport aanbevelingen gedaan om de veiligheid te onderzoeken, te verbeteren en te waarborgen. Nog niet alle aanbevelingen zijn opgevolgd. De gemeenteraad steunde een motie die ROSA indiende samen met de ChristenUnie. Hierin vraagt zij de gemeente de provincie op te roepen om in 2013 te beginnen  met de eerste jaarlijkse onafhankelijke keuring op alle veiligheidsaspecten van de stortplaats, waarbij de resultaten van deze keuring bepalend zijn voor het storten.

Motie vaststellingsovereenkomst Nauerna