Russische archeologen teleurgesteld


Vanmorgen vroeg: Russische archeologen onderzoeken de plek van het toekomstige Cultuurcluster

Het onderzoek dat vanochtend heeft plaatsgevonden op de bouwplaats van het Cultuurcluster bij station Zaandam heeft praktisch niets opgeleverd. Sergej Chudyakov, de directeur van het Kolomenskoye Museum in Moskou, die hoopte een sloepenwerf uit de tijd van Tsaar Peter bloot te kunnen leggen, had de verzamelde pers vanmorgen maar weinig te melden.

‘Er zijn wat recente dingen aangetroffen,’ aldus de directeur. ‘Bijvoorbeeld een vrijwel onbeschadigde doofpot en resten van een schip van bijleg, maar niets uit de zeventiende eeuw.’ Chudyakov gaf desgevraagd aan ernstig teleurgesteld te zijn. ‘We hadden hoge verwachtingen. Ook het gemeentebestuur van Zaanstad hoopte dat deze plek iets bijzonders zou opleveren. Maar we moeten concluderen dat het hier gaat om een stuk grond dat geen meerwaarde heeft. Mensen met oprechte culturele belangstelling hebben er niets te zoeken.’

De proefsleuven zijn inmiddels weer dichtgegooid en de betonplaten teruggelegd.