Ruud Pauw ontving Erepenning


Ruud Pauw ontving vandaag, volgens ons geheel terecht, de Erepenning.
De fractie en het bestuur van ROSA zijn heel trots op onze Ruud, die zolang niet alleen onze fractievoorzitter, maar ook onze leermeester en onze leidraad was.
Wij wensen Ruud van harte beterschap!

 

Het filmpje met de indrukwekkende toespraak van burgemeester Hamming vanavond is hier te zien.

En hieronder het persbericht van de gemeente Zaanstad:

Erepenning voor Ruud Pauw

Ruud Pauw ontving op dinsdag 29 maart, uit handen van burgemeester Jan Hamming, de gemeentelijke erepenning. Pauw neemt op die dag, na 24 jaar, afscheid van de Zaanse gemeenteraad.

Erepenning
De erepenning van de gemeente Zaanstad kan door het college van B&W worden toegekend aan personen, bedrijven en instellingen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor de gemeente Zaanstad.
De afgelopen jaren ontvingen onder andere Freek de Jonge, Sjoerd Soeters en Piet van Nugteren een Zaanse erepenning.

Over Ruud Pauw
Ruud Pauw heeft in de 24 jaar dat hij raadslid was, slechts twee maal een raadsvergadering gemist. Hij was een zeer actief raadslid. Naast fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raad was hij onder meer lid van de agendacommissie, lid van de auditcommissie, voorzitter van het raadsonderzoek Nauerna, voorzitter van het Zaanstad beraad en maakte onderdeel uit van de vertrouwenscommissies voor de benoeming van burgemeesters.
Ruud Pauw wordt daarnaast zeer gewaardeerd vanwege zijn rol als volksvertegenwoordiger. Vele Zaankanters kennen hem en weten hem te vinden met vragen. Hij kent de stad goed en heeft een groot netwerk. Maar ook binnen de raad staat hij bekend als een verbinder. Wanneer het moet kan hij boven de partijen staan en dat wordt dan ook –van links tot rechts- geaccepteerd. Hij brengt zodoende partijen tot elkaar.
Daarnaast is Ruud Pauw sinds jaar en dag een groot pleitbezorger voor alles wat met monumenten en erfgoed te maken heeft. Hij was van grote waarde als aanspreekpunt (luisterend oor) voor alle historische verenigingen in Zaanstad. Mede door Ruud Pauw werken de gemeente en historische verenigingen nu constructief samen. Verdere mijlpalen op het gebied van erfgoed zijn de Zaandijkerkerk en de Molenschuur in Nauerna. Zonder Ruud Pauw was de Zaandijkerkerk niet op een monumentenlijst gekomen. Uiteindelijk is ook de Molenschuur op de monumentenlijst gekomen, opgeknapt en tot een parel van Zaanstad uitgegroeid. En ook op het Hembrugterrein heeft hij vele panden van de sloophamer weten te redden, door ze op de (gemeentelijke) monumentenlijst geplaatst te krijgen.