Schriftelijke vragen over “het Blok”


Parteon wil 84 karakteristieke woningen in de buurt “Het Blok” te Krommenie slopen. ROSA vraagt zich af waarom niet voor renovatie is gekozen. Wij gingen in gesprek met het bestuur van de bewonerscommissie en wij dienden schriftelijke vragen in bij het college.