Stand van zaken collegevorming


Vandaag werd door de VVD bekend gemaakt dat is gekozen om verder te praten met de POV, PvdA, D66, GL en CDA, om te komen tot een coalitie.
ROSA is dus vooralsnog afgevallen als eventuele collegepartij.

ROSA reageerde als volgt:

Hierbij de reactie van ROSA op het voorstel van de VVD om de coalitieonderhandelingen verder voort te zetten zonder ROSA. Wij hebben de gesprekken gevoerd met de bedoeling om een serieuze kandidaat te zijn voor het college. ROSA is van mening dat wij dat nog steeds zijn. Wij hebben geen hindernissen opgeworpen behalve de punten Cultuurcluster en doortrekking A8-A9. Met betrekking tot het eerste punt hebben wij in de gesprekken aangegeven dat wij de uitslag van het te houden referendum zullen respecteren, net als de POV. Over het punt doortrekking A8-A9 wensen wij net als GroenLinks een vrije keuze. Over alle andere onderwerpen, maar dan ook letterlijk echt alles, willen wij compromissen sluiten en daar zullen we ons ook aan houden.

Gisteravond (18 april) heeft ROSA een ledenvergadering gehouden. De onderhandelaars, Natasja Groothuismink en Ruud Pauw, hebben van de vergadering het mandaat gekregen om verder te onderhandelen over de collegevorming. Tevens is door de vergadering duidelijk uitgesproken dat zij zich bewust zijn van het feit dat er compromissen gesloten moeten worden. Wij, de onderhandelaars, voelen dit als een zeer sterke steun in de rug om het ingeslagen pad voort te zetten.
Daarom willen wij bij deze dan ook onze enorme teleurstelling uitspreken dat de VVD heeft gemeend ons niet meer te betrekken bij de verdere onderhandelingen. Wij horen graag wat wij nog meer moeten inbrengen om een betrouwbaar partner te zijn. Bereid tot compromissen, openstaan voor de mening van anderen, elkaar dingen gunnen: Het is allemaal over tafel gegaan in de gesprekken.

Wij roepen de andere mogelijke collegepartijen op met de VVD in gesprek te gaan en hen te overtuigen van het feit dat het toch echt beter is om voor ROSA te kiezen. Wat ons betreft blijven wij nu en in de toekomst bereid om aan colleges deel te nemen in de volle overtuiging dat ROSA een waardevolle bijdrage kan leveren aan een mooie toekomst voor Zaanstad.

Namens ROSA,

Natasja Groothuismink en Ruud Pauw.


Links naar alle ter zake doende documenten:

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/6401623/1/Update_stand_van_zaken_formatie_door_Gerard_Ram

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/6401621/1/180419_Uitnodiging_tot_aangaan_gesprekken_formatie

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/6401619/1/Reactie_GroenLinks_op_formatieverzoek

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/6401620/1/Verslag_Petra_Boom_informatie_2018-04-18

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/6401622/1/VERSLAG_Arjen_Gerritsen_maandag_16_april