Stortplaats Nauerna vol


Al jaren wordt strijd gevoerd over de stortplaats in Nauerna. Volgens inwoners van Nauerna groeit de afvalberg boven de toegestane en door de gemeente toegezegde marges. Volgens Afvalzorg en de gemeente is hier geen sprake van en kan er nog wel iets bij. Een raadscommissie onder leiding van ROSA-fractievoorzitter Ruud Pauw onderzocht hoe het nu werkelijk zit. Een extern onderzoeksbureau deed vele metingen. Donderdag presenteerde de onderzoekscommissie de eindresultaten aan de gemeenteraad en het college van B&W. De conclusies zijn helder: de maximale capaciteit van de vuilstort is bereikt.

ROSA onderschrijft de bevindingen en de aanbevelingen zoals die door de onderzoekscommissie worden gedaan. De stort is vol; de vergunning moet worden gehandhaafd. Het beloofde recreatieterrein moet zo snel mogelijk worden aangelegd.

Lees hier de toelichting bij de presentatie van het rapport aan de gemeenteraad door Ruud Pauw.

Toelichting bij presentatie rapport vuilstort Nauerna 31-1-2013.pdf