Succes ROSA in raad


Op 24 januari stelde de gemeenteraad de nieuwe verordeningen Toeslagen en verlagingen WWB (Wet Werk en Bijstand) en Maatschappelijke participatie kinderen WWB vast. ROSA diende een amendement en een motie in. Door de motie wordt voorkomen dat kinderen die door het afschaffen van het schoolzwemmen en door de financiële positie van hun ouders dreigen geen zwemdiploma te kunnen halen dankzij een vergoeding van de gemeente toch zwemles kunnen nemen. Deze regeling is een aanvulling op andere regelingen binnen de WWB. Het College zegde toe het voorstel van ROSA over te nemen en op te nemen in de verordening.