Twijfels over subsidie Sail


ROSA is het niet eens met de 600.000 euro die het college van B&W uittrekt voor Sail 2015. Wat er met dat geld gaat gebeuren is onduidelijk, en bovendien kan het wel beter besteed worden.

ROSA beschreef haar twijfels in een opiniestuk op nieuwsblog De Orkaan. Klik hier voor het artikel.