Van kantoorpand naar (jongeren)huisvesting


Afgelopen dinsdag 25 september organiseerde de gemeente Zaanstad een themabijeenkomst over jongerenhuisvesting. Bij wijze van duwtje in de goede richting presenteerde ROSA de notitie “denken in transformatie”. Deze notitie doet concrete aanbevelingen hoe leegstaande kantoorpanden om te vormen naar woonpanden.

Acht jaar geleden bracht ROSA een soortgelijke notitie uit. Helaas heeft dit toen de gemeente niet kunnen aansporen haast te maken met het opheffen van een kromme situatie op de woningmarkt: leegstand aan de ene kant en nijpend woningtekort aan de andere kant.  Volgens ROSA waren er zowel toen als nu tal van mogelijkheden om deze ongewenste situatie te veranderen. Hiervoor moet een gemeente lef tonen door naar  onorthodoxe oplossingen te zoeken. ROSA rijkt de oplossingen in de notitie aan en zal het college de komende tijd aansporen de nodige lef te tonen.
Naar de notitie: Denken in Transformatie