Veel bezuinigingen in het sociale domein


Onlangs stelde de gemeenteraad de kadernota vast. In de Kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar vast. Dit gebeurt aan de hand van de laatste meerjarige ontwikkelingen op het gebied van financiën en wetgeving.

De Kadernota wordt in het voorjaar door de raad vastgesteld en vormt de basis voor de programmabegroting. Deze wordt in het najaar door de raad vastgesteld.

De gemeente Zaanstad moet de komende jaren flink bezuinigen. Een deel van deze bezuinigingen wordt opgelegd door de landelijke overheid. De fractie van ROSA probeert het leed van de bezuinigingen zoveel mogelijk te verzachten. Zo diende ROSA moties in over het buurthuiswerk, vluchtelingenwerk en Baanstede. Klik hieronder voor de moties:

Kadernota 2014 baanstede motie

Kadernota 2014 buurthuizen motie

Kadernota 2014 onderwijshuisvesting motie

Kadernota 2014 vluchtelingenwerk amendement