Verzelfstandigde buurthuizen hebben meer hulp nodig


Dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers staan de buurthuizen tegenwoordig grotendeels op eigen benen. In het proces van de verzelfstandiging van de buurthuizen kregen deze steeds minder subsidie.
Vanavond, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, besluit de raad over de nieuwste subsidieregeling buurthuizen, waarbij de gemeente het voorziene exploitatietekort subsidieert tot een maximum van vijfentwintig procent voor startende buurthuizen (jonger dan vier jaar) en vijftien procent voor de overige buurthuizen.
ROSA dient vanavond een motie en een amendement in die samen ruimte bieden in de nieuwe subsidieregeling. Hierdoor kunnen de buurthuizen ook ondersteund worden als de tekorten iets groter worden beraamd dan vijftien of vijfentwintig procent, en kunnen de buurthuizen o.a. meer inkomsten genereren uit de verhuur aan de sociale wijkteams.
Amendement subsidiebedrag buurthuizen:
Motie subsidieregeling buurthuizen

Lees hier de volledige agenda voor vanavond, met al onze moties en amendementen.

NB: voorafgaand aan de raadsvergadering eerst om 19.00 uur een Zaanstad Beraad waarin o.a. de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een toelichting geeft op het proces rondom de registratie van vluchtelingen.
Lees hier hier de volledige agenda van het Zaanstad Beraad.