Vogels komen er bekaaid vanaf in nieuwe dierenwelzijnsnota


Bij het tot stand komen van de nieuwe nota “Voortgang Dierenwelzijnsbeleid” vroeg ROSA om speciale aandacht voor zaken die, naar onze mening, in het verleden behoorlijk mis zijn gegaan. De wethouder beloofde dit mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe nota. Helaas zien wij dit hier niet in terug.
Sterker nog: we zien dat Zaanstad geen enkele sturing wil nemen bij, bijvoorbeeld, het houden van vuurwerkshows vlakbij broedende vogels, midden in het broedseizoen.
Daarom stelden wij in december bijgaande schriftelijke vragen.
ROSA hoopt van harte dat Zaanstad haar verantwoordelijkheid gaat oppakken bij vergunningverstrekking voor vuurwerkshows op haar eigen grondgebied!